En individuel uddannelse

Din uddannelse skræddersyes, så den passer netop til dig og dine fremtidsplaner.
  • Uddannelsen tager 2 år og er en ungdomsuddannelse, der veksler mellem praktik og skoleophold

Praktik
  • Størstedelen af uddannelsen er du i praktik. Din egu vejleder hjælper dig med at finde det rigtige sted.
  • Inden du starter i praktik, skal du sammen med din vejleder og arbejdsgiver lave en praktikaftale. I praktikaftalen står der noget om arbejdstider, hvad du skal lave, løn og regler.
  • Egu er for dig, der er god til det praktiske og ikke så glad for det boglige. 

Skole
  • Du skal i skole mindst 20 og max 40 uger. Skoleperioderne planlægges ud fra dit niveau og dit behov.
  • Skoleperioderne kan foregå på en erhvervsskole, produktionsskolen, AMU-center, VUC, en ungdomsskolen eller lign.
    Egu uddannelsen kan tage hensyn til dig og dine behov. Det vil sige, at du sagtens kan tage en uddannelse, selvom du er skoletræt eller oplever mange udfordringer i hverdagen.
  • Egu vejleder følger dig og støtter dig under hele din uddannelse og hjælper dig hvis der opstår problemer.
  • Egu uddannelsen kan ændres under vejs. på den måde følger uddannelsen dig og ikke omvendt.