NYT! Bonusordning til virksomheder med egu elever

03-02-2017

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at indføre en bonusordning til private virksomheder, der tager EGU-elever i praktik. Bonusordningen indføres parallelt med den nye integrationsbonus. 
Bonus er på op til 40.000 kr. pr. egu forløb. 
Bonusordningen for EGU-forløb indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.