Uddannelsesplan & -bevis

Uddannelsesplan

I fællesskab med din vejleder udarbejdes en 2 årig uddannelsesplan.

Du skal underskrive planen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også skrive under. EGU sikrer dig en 2 årig uddannelse, hvis du overholder de aftaler, der står i planen.

Planen viser, hvornår du skal gå på skole, og hvornår du skal i praktik.

Uddannelsesbevis

Når du har gennemført et ophold på skole- eller i praktik får du et bevis. Når du har gennemført EGU, får du et bevis på, at du har gennemført EGU.

Hvis du fortsætter med en uddannelse, vil EGU-beviserne gøre det lettere at komme igennem uddannelsen. Du kan også bruge beviset, når du søger arbejde. Hvis du ikke kan få arbejde, og hvis du under uddannelsen melder dig ind i arbejdsløshedskassen (A-kassen), kan du få understøttelse.

Tjek www.egu.dk

Se egu's hjemmeside