Hvad er EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelse) er en 2 årig kompetencegivende og lokalt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som har eksisteret siden 1993.

En stor del af de hidtil igangsatte EGU-forløb er lykkedes og har resulteret i ansættelse eller påbegyndt anden uddannelse.

EGU er en vekseluddannelse med stor vægt på praktik på virksomheder. Virksomhederne er med til at forme uddannelsen i en retning, der virker relevant for virksomhedens og den unges behov for kvalifikationer.

Virksomheden betaler elevløn i praktikperioderne. I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.